City Rail Link
k3.jpg

DESIGNS - KARANGAHAPE STATION